Grid50x50

Ornito Atlas

Gözlem Yoğunluk Haritası

This map was created using GPS Visualizer's do-it-yourself geographic utilities.

Please wait while the map data loads...


Yoğunluk Haritaları

Tür Dağılım Haritaları

* Tür Yoğunluk Haritası
* Gözlem Yoğunluk Haritası
* Üreme Bilgisi Yoğunluk Haritası
* En çok tür görülen (36SVK4) Atlas karesinin 10x10km açılımı
  (En çok görülen 5 Tür - En az görülen 15 Tür)         

* Serçe Dağılım Haritası
* Kızıl Şahin Dağılım Haritası
* Leş Kargası Dağılım Haritası
* Saka Dağılım Haritası
* Ak Kuyruksallayan Dağılım Haritası
* En az görülen 15 türün Dağılım Haritası