Koruma Kodları
IUCN
LC Asgari Endişe
NT Yakın Tehdit Altında
VU Hassas
EN Tehlikede
CR Kritik Ölçüde Tehlikede
BERN EK-II Kesin koruma altına alınan fauna türleri EK-III Koruma altına alınan fauna türleri CITES EK-I Nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle örneklerinin ticaretinin sıkı mevzuata tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunlu olan türler EK-II Nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara bağlanan türler EK-III Herhangi bir taraf ülkenin kendi yetki alanı içinde düzenlenmeye tabi tuttuğu ve aşırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla ticaretinin denetime alınmasında diğer taraflar ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türler MAK (Merkez Av Komisyonu Kategorileri) EK-I MAK Tarafından Koruma Altına Alınanlar EK-II MAK Tarafından Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları OSB (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kategorileri) EK-I Orman Su ve Su İşleri Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayvanları EK-II Orman Su ve Su İşleri Bakanlığınca Belirlenen Av Hayvanları EK-III Orman Su ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları