Türkçe Adı: Kır Baykuşu
İngilizce Adı: Short-eared Owl 
Bilimsel Adı: Asio flammeus

Görülme: Yıl Boyu


33-40 cm 86-105 cm 250-400 gr

(1)

Yayılışı: Bu tür, dünya genelinde yaygın bir dağılıma sahiptir ve geniş bir coğrafi alanda yaşar. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları dahil olmak üzere dünya genelinde birçok bölgede bulunur. Özellikle Kuzey Amerika'da, Meksika'dan Kanada'ya kadar geniş bir alanda yaygın olarak görülür. Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Orta büyüklükte bir baykuş türüdür. Boyu genellikle 33-40 cm arasında değişir ve kanat açıklığı 86-105 cm arasındadır. Bu türün ağırlığı ise dişilerde 350-400 gram, erkeklerde ise 250-300 gram civarındadır. Başı, kısa ve kalın bir şekle sahiptir. Başın üstünde, geniş bir yüz diskleri vardır. Bu diskler, baykuşun duyularını artırmak için tasarlanmıştır ve gözleri, kulakları ve gagası gibi organlarını korur. Ayakları, büyük ve güçlüdür. Tüylerle kaplı olan ayakları, iki parmak öne, iki parmak arkaya doğru yönlüdür. Parmaklar, sivri pençelerle sona erer ve avlarını yakalamak için kullanılır. Gözleri, turuncu-kırmızı renklidir ve genellikle oldukça büyüktür. Bu büyük gözler, baykuşun gece avlanmasına ve düşük ışık koşullarında avlarını takip etmesine yardımcı olur. Kafa tüyleri, genellikle kahverengi veya gri renklidir ve belirgin çizgilerle kaplıdır. Kulakları, geniş ve düz tüylerle örtülüdür. Vücut tüyleri, kahverengi ve krem renklerinde karışımlarından oluşur. Tüylerin alt tarafı, beyaz ve krem renklidir. Boyun bölgesinde, tüyler daha uzundur ve göğüs kısmında belirgin bir "V" şekli oluşturur. Kanat tüyleri, koyu kahverengi ve krem renklerinde karışımlarından oluşur. Kanatlar, geniş ve yuvarlak uçlara sahiptir ve baykuşun uçuşunu kolaylaştırır. Çoğunlukla Kuzey Amerika ve Avrasya'da bulunan bir baykuş türüdür. Kuluçka dönemi, diğer baykuş türlerine benzer şekilde, dişilerin yumurtaları kuluçka süresince sıcak ve güvende tuttuğu bir süreçtir. Dişileri genellikle tek başlarına kuluçka yaparlar ve kuluçka süresi yaklaşık 28-33 gün sürer. Bu süre boyunca dişi, yumurtaların sıcaklığını korumak için yuva alanına sıkıca oturur. Erkek, dişinin yuvasını yakınındaki bir yerde koruyarak dişinin yuvasına yaklaşan avcıları kovabilir. Genellikle 4-12 arasında yumurta bırakırlar ve çoğunlukla kuluçka sürecindeki başarılı yavruların sayısı 3-7 arasındadır. Yavruların doğduktan sonra tüyleri yoktur ve dişi, yavruların sıcaklığını korumak için yavruları kuluçka altında tutar. Yavruların uçmaya hazır hale gelmesi yaklaşık 4-5 hafta sürer. Habitat: Açık arazilerde, bozkırlarda, çayırlarda, tarım alanlarında ve kırsal bölgelerde yaşayan bir baykuş türüdür. Bu tür, çoğunlukla düşük boylu bitkilerin ve çalıların hakim olduğu açık alanlarda yaşar. Aynı zamanda tarım arazilerinde de yaygın olarak görülebilirler ve bu alanlarda farelerin ve diğer küçük kemirgenlerin yoğunluğu nedeniyle yiyecek kaynaklarının bol olması nedeniyle avlanma şansları daha yüksektir. Genellikle yuvalarını yer seviyesinde veya biraz yukarıda yer alan ağaçlar, çalılar ve diğer bitkilerin dallarında yaparlar. Yuvalarını sık sık eski çayır kuşu veya başka kuşların terk ettiği yuvaları kullanarak inşa ederler. Ayrıca bazen insan yapımı yapılar, çiftlik binaları veya ahırlar gibi yapay yapıları da yuva olarak kullanabilirler. Beslenme: Genellikle fareler, sıçanlar, tavşanlar, sincaplar, kuşlar ve böcekler gibi çeşitli avlarla beslenir. Bu tür, çoğunlukla açık arazilerde ve tarım alanlarında avlanır. Geceleri aktif olan yırtıcı hayvanlardır. Gece boyunca avlarını avlayarak geçirirler ve genellikle yakaladıkları avları hemen tüketirler. Avlarını gagalarıyla yakalarlar ve avın başını çevirerek yutabilirler. Doğal avlanma ortamlarının yanı sıra, bazen insanlar tarafından yapılan tarım faaliyetleri sırasında da avlanırlar.

Koruma Durumu :
IUCNBernCitesMAKOSB
LC Ek-II Ek-II - Ek-III
* Kod Açıklamaları > * Hazırlayanlar: Ali Ragıp Eraslan, Sercan Bilgin