Türkçe Adı: Mavi Baştankara
İngilizce Adı: Eurasian Blue Tit
Bilimsel Adı: Cyanistes caeruleus

Görülme: Yıl Boyu


11-12 cm - -

(0)

Yayılışı: Türkiye’nin tamamında yıl boyunca yaygın görülen yerli kuş türlerindendir. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde ve Konya civarında daha az bulunur.
Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Parlak mavi tepesi göze çarpar. Mavi ve sarı renkli tek baştankaradır. Kuyruk, kanat ve başın üstü mavi, alın ve yanaklar beyaz, sırtı yeşil, karnı ise tümüyle sarıdır. Gerdanı ile gagası arasında gözü kapatan siyahımsı mavi ince bir bant bulunur. Göğsünde yukarıdan aşağı ince bir koyu gri şerit olur. Ayrıcı gaga ile göğüs arasında siyah bir bant vardır. Heyecanlandığı zaman, ensesindeki kısa tacı kalkar. Bacakları gri-siyahtır. Erkek ve dişi birbirine benzer. Gencinde yanaklar beyaz değil sarıdır. Gencin başındaki siyah bantlar belirsiz ve gövde renkleri soluktur. Küçük gruplar oluşturabilirler.
Habitat: Yaprak döken ormanlarda bol olarak, ibreli ormanlarda daha az sayıda bulunur. Bunların dışında ağaçlıklarda, korularda, meyve ve zeytin bahçelerinde, parklarda ve bahçelerde yaşar. Kışın sazlıklarda görülebilir. Bu tür öncelikle meşelerin ve çalıların bol miktarda bulunduğu karışık ormanlarda, meyve bahçelerinde ürer. Yuvasını ağaç ve duvar kovuklarında kurar.
Beslenme: Küçük böcekler, böcek larvaları, örümcekler, meyve ve tohumlarla beslenir. Genellikle ağaçlarda yiyecek arar, kışın besin kıtlığında yerde beslendiği de olur.


Koruma Durumu :
IUCNBernCitesMAKOSB
LC Ek-II - - Ek-III
* Kod Açıklamaları > * Hazırlayanlar: Sercan Bilgin, Ergün Bacak, Umut Güngör, Zeynel Arslangündoğdu